Educació

Em dic Jordi Torres i us presento el projecte de RUAHVIVA, en la vessant de l’àmbit educatiu. 

El desenvolupament dels alumnes a nivell acadèmic en una primera instància, i com a treballadors en el futur, tot i que precisa de l’adquisició d’uns coneixements i unes competències necessàries, també es veu altament condicionat per la manera en com ens desenvolupem com a persones. En aquest aspecte, és on els docents podem aportar el tret diferencial respecte a altres fonts formatives més impersonals. A més, el sistema educatiu obligatori (i fins i tot postobligatori) és un espai per on hi passen tots els membres d’una societat, i per tant, una oportunitat única per poder transmetre aquests coneixements més personals i sobretot competències més lincades a permetre generar vincles sans dels alumnes amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida. 

Per afavorir aquests aprenentatges, la participació des de RUAHVIVA en l’Educació és tant a nivell directe amb alumnes de la postobligatòria a través de la Xerrada-Taller «Rebel·la’t a favor teu!» i a nivell de mestres i professors, a través del Cicle de Xerrades-Taller «El Vincle» pensat per donar eines pràctiques als docents per una millor gestió del funcionament de l’aula i que fomentin un acompanyament més vincular i profund dels alumnes.